ورود

آمار بازدیدکنندگان

1
4
76480

اعضاي كميسيون دائمي هيات امنا

  1. دكتر غلامحسين كريمي دوستان - رئيس كميسيون دائمي هيات امنا
  2. دكتر سعيد حميدي - رئيس دانشگاه اراك و دبير هيات امنا
  3. دكتر شهاب كسكه - معاون مركز در امور هيات‌هاي امنا و هيات‌هاي مميزه
  4. دكتر حمیدرضا صبا- رئیس دانشگاه تفرش
  5. دكتر محسن نجفی- رئیس دانشگاه صنعتي اراك
  6. دكتر حسن خلیلی- رئیس مركز آموزش عالي محلات
  7. دكتر حسین صادقی- معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی دانشگاه اراك
  8. دكتر مصطفی یوسفی‏ راد- معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی دانشگاه صنعتي اراك
  9. دكتر نبی اله گودرزوند چگینی - معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی دانشگاه تفرش
  10. دکتر محمد رفیعی - رئیس پارک علم و فناوری استان مرکزی
 

آخرین مطالب دسته بندی اخبار