ورود

آمار بازدیدکنندگان

1
18
60377

اعضای هیات امنا

اعضاي حقوقي:

 1. دكتر منصور غلامی- وزير محترم علوم، تحقيقات و فناوري و رئيس هيات امنا
 2. دكتر سعيد حميدي - رئيس محترم دانشگاه اراك و دبير هيات امنا
 3. دكتر عبدالرضا باقری- قائم مقام محترم وزير و رئيس مركز هيات‌هاي امنا و هيات‌هاي مميزه
 4. دكتر غلامحسين كريمي دوستان - رئيس محترم كميسيون دائمي هيات امنا
 5. مهندس فریدون نوری خواه - نماينده محترم سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی کشور
 6. دكتر حمیدرضا صبا- رئیس محترم دانشگاه تفرش
 7. دكتر محسن نجفی- سرپرست محترم دانشگاه صنعتي اراك
 8. دكتر حسن خلیلی- رئیس محترم مركز آموزش عالي محلات
اعضاي حقيقي:
 1. مهندس محمد حسين مقيمي - قائم مقام محترم وزیر کشور و عضو هيات امنا
 2. مهندس عباس رجايي - عضو محترم هيات امنا
 3. مهندس احمد مجيدي - عضو  محترم هيات امنا
 4. دكتر اكبر كميجاني - قائم مقام محترم بانك مركزي و عضو هيات امنا
 5. دكتر ملك سليماني - عضو محترم هيات علمي دانشگاه اراك و عضو هيات امنا
 6. دكتر جواد ذوالقرنين - عضو محترم هيات علمي دانشگاه اراك و عضو هيات امنا

 

آخرین مطالب دسته بندی اخبار