ورود

آمار بازدیدکنندگان

1
27
21769

اعضای هیات امنا

اعضاي حقوقي:

 1. دكتر رضا فرجي دانا - وزير محترم علوم، تحقيقات و فناوري و رئيس هيات امنا
 2. دكتر سعيد حميدي - رئيس محترم دانشگاه اراك و دبير هيات امنا
 3. دكتر سعيد سمنانيان - مشاور  محترم وزير و رئيس مركز هيات‌هاي امنا و هيات‌هاي مميزه
 4. دكتر غلامحسين كريمي دوستان - رئيس محترم كميسيون دائمي هيات امنا
 5. نماينده محترم معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي نهاد رياست جمهوري
 6. دكتر محمد قاسم سحاب - سرپرست محترم دانشگاه تفرش
 7. دكتر عباس پاك - سرپرست محترم دانشگاه صنعتي اراك
 8. دكتر كاظم مطهري - سرپرست محترم مركز آموزش عالي محلات
اعضاي حقيقي:
 1. مهندس محمد حسين مقيمي - استاندار محترم استان مركزي و عضو هيات امنا
 2. مهندس عباس رجايي - نماينده محترم مردم اراك، كميجان و خنداب در مجلس شوراي اسلامي و عضو هيات امنا
 3. مهندس احمد مجيدي - معاون محترم وزير راه و ترابري و عضو هيات امنا
 4. دكتر اكبر كميجاني - قائم مقام محترم بانك مركزي و عضو هيات امنا
 5. دكتر ملك سليماني - عضو محترم هيات علمي دانشگاه اراك و عضو هيات امنا
 6. دكتر جواد ذوالقرنين - عضو محترم هيات علمي دانشگاه اراك و عضو هيات امنا

 

آخرین مطالب دسته بندی اخبار